Elektronická zabezpečovací, 36kB IP Kamerový systémy, 36kB Systémy audio a video domácí telefony, 36kB Přístupové a docházkové systémy, 36kB

ACS - PŘÍSTUPOVÉ A DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY:

Přístupové systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu nebo areálu. Elektronická kontrola vstupu zajistí registraci jednotlivých průchodů včetně otvírání vstupů, ale také evidenci pokusů o neoprávněný průchod.

Docházkové systémy jsou zařízení pro kontrolu docházky osob. Umožňují registraci docházkové evidence, výpočet odpracované doby podle algoritmizace zadané uživatelem a také otevírání vstupů.

Při návrhu řešení docházkových a přístupových systémů provádíme samozřejmě analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Umíme navrhnout komplexní řešení v návaznosti na informační systémy (personalistika, mzdy), snadnou administraci a obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí a technickou podporou.

SOUKROMÉ OBJEKTY, 11kB SOUKROMÉ OBJEKTY
RODINNÉ DOMY, 11kB RODINNÉ DOMY
TOVÁRNY, 11kB TOVÁRNY
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY, 11kB PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
CHATY, 11kB CHATY
right-Linka right-Poptavka-Btn.jpg, 10kB right-zaruka.jpg, 34kB